برای تراز کردن متن و عکس، می توانیم از خصوصیت های CSS و یا تگ های HTML استفاده کنیم. در این مطلب استفاده از تگ های HTML برای تراز کردن متن و عکس و... را آموزش خواهیم داد.